KURSER

Genom olika kurser i MTT lär du dig hur du väljer övningar, doserar övningar
och sätter ihop övningar till optimala doserade träningsbehandlingar för olika patientgrupper.

Kontakta oss

Kontakta oss för skräddarsydda kursprogram

070 734 41 02

Boka kurser